Urzędnik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem w programowaniu i wdrażaniu polityki rozwojowej oraz funduszy strukturalnych w Polsce, a zwłaszcza ich wymiaru terytorialnego. Od 2004 r., począwszy od zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, brał udział w opracowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, a następnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 i Umowy partnerstwa 2014-2020. W kontekście działań implementacyjnych, uczestniczył między innymi w koordynacji przygotowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (głównego instrumentu terytorialnego w ramach polityki spójności wspierającej zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich). Obecnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju odpowiada za krajową politykę regionalną oraz miejską i projekty strategiczne w ramach polityki rozwoju terytorialnego wynikające z nowej strategii rozwoju dla Polski - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR.