Małgorzata Bartyna-Zielińska pracuje obecnie jako koordynator ds. zieleni w Biurze Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Z Urzędem Miejskim Wrocławia związana od 2006 roku. Przez dziesięć lat pracowała jako urbanista w Biurze Rozwoju Wrocławia. Od 2013 roku zajmowała się tematyką smart city. Od lutego 2016 roku do maja 2017 roku była koordynatorem działań w ramach Smart City Wrocław. Pasjonują ją miasta i ich rozwój. Od maja 2015 roku pełni funkcję prezesa wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. W 2017 roku wróciła na Wydział Architekury i rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu rozwoju zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym.