Kierownik Referatu Projektów Unijnych i Zarzadzania Mobilnością, absolwentka Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierunku Marketing. Specjalizuje się w projektach o charakterze edukacyjno marketingowych na rzecz równoważenia transportu. Od 2006r. pracuje dla Miasta Gdyni. Koordynator projektów unijnych: SEGMENT (IEE), CIVITAS DYN@MO (PR7), ENTER.HUB (URBACTII). Była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektów: FREIGHT TAILS (URBACT III) i FLOW (Horizon 2020). Obecnie odpowiada za prowadzenie projektów COBIUM (Interreg Południowy Bałtyk), City Changer Cargo Bike (Horizon2020) oraz kampanii miejskich promujących zrównoważony sposób przemieszczania się. Od 2007r. organizuje obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności w Gdyni.