Benjamin POTEAU, architekt krajobrazu oraz dyrektor Wydziału Krajobrazu i Różnorodności Biologicznej liczącego 160 pracowników w urzędzie miasta Lille we Francji.
Wraz z rozwojem swojego doświadczenia zawodowego stworzył własne podejście do tematu zieleni miejskiej łączące różnorodność biologiczną, krajobraz oraz wyobrażenia mieszkańców na jego temat.

Benjamin Poteau zrestrukturyzował i unowocześnił wydziały urzędu; a także doprowadził do wymiany doświadczeń i umiejętności, które zaowocowały nowymi rozwiązaniami. Ich cel to opracowanie skutecznych technologii, które pozwoliłyby na wcielenie w życie działań mających sprzyjać środowisku, np. “0 phythosanitary product”, pastoralism, czy uprawa lokalnych roślin odpowiednich dla danego terenu.

W Lille Benjamin Poteau przyczynia się do tworzenia nowego modelu zrównoważonego miasta, tak, aby rozwój tkanki miejskiej w jak najmniejszym stopniu negatywnie odbijał się na środowisku. W tym celu wprowadzane zmiany musza uwzględnić następujące czynniki: ograniczona przestrzeń w miastach, a także zrównoważoną gęstość miejska, działalność mieszkańców, różnorodność biologiczna.
Od 2003 roku różnorodność biologiczna na terenie miasta Lille znacznie poprawiła się dzięki przywróceniu naturalnej dla tego obszaru flory oraz zastosowaniu przyjaznego dla środowiska utrzymania terenu.
Zielone tereny Lille liczą 349 ha, obsadzone są 32 000 drzew i zajmują około 30%. Jednakże mieszkańcy miasta wciąż oczekują ich powiększenia.

W tym celu, Wydział Krajobrazu i Różnorodności Biologicznej miasta Lille stworzył pas zielonej i niebieskiej infrastruktury mający na celu chronić i rozwijać miejski ekosystem, różnorodność społeczną, a także odporność miasta na zamiany.