Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej
cziitt@pw.edu.pl 
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa