Naszym zdaniem

W tym roku mija 5 lat od przyjęcia Porozumienia Paryskiego oraz 5 lat od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak również prawie rok od prezentacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Pomimo przyjęcia tych doniosłych dokumentów nie nastąpiła zmiana jakiej oczekiwaliśmy, a wręcz stan planety uległ pogorszeniu.   Czytaj więcej »
Każdy człowiek na świecie ma prawo dostępu do czystej wody – to zapis w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętej 28 czerwca 2010 roku. Jednak ilość wody na naszej planecie jest ograniczona, a liczba ludności wciąż wzrasta. Jeśli dołożymy do tego fakt, że zasoby wodne są nierównomiernie rozłożone w przestrzeni i czasie, a zmiany klimatu dodatkowo wpływają na obieg wody w atmosferze, uzyskamy obraz wyzwań, z jakimi przychodzi się nam mierzyć. Czytaj więcej »
Wraz z pierwszą rewolucją przemysłową i towarzyszącym jej w ostatnich 200 latach wzrostem populacji ludzkiej istotnie wzrósł również nacisk człowieka na środowisko. Przejście na tory zrównoważonego rozwoju wymagać od nas będzie nowych wzorców produkcji i konsumpcji. Zmiany te siłą rzeczy będą mieć wpływ zarówno na politykę ekonomiczną, jak i społeczną. Czytaj więcej »
Jeszcze niedawno obserwowaliśmy z niepokojem doniesienia z Syberii, Amazonii czy Australii, gdzie strażacy walczyli z ogromnymi pożarami trawiącymi tysiące hektarów lasów. Tymczasem od kilku dni płoną tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego – szczególnie cenne przyrodniczo torfowiska, bagna, łąki i lasy zamieszkiwane przez wiele gatunków zwierząt. Czytaj więcej »
Coraz większa ilość docierających do nas informacji odnosi się do przestrzeni. Informacja o lokalizacji stała się istotnym uzupełnieniem, wzbogacającym treść wielu ważnych dla nas zagadnień. Jak więc wykorzystać geoinformację jako narzędzie wspierające edukację młodych? Czytaj więcej »
Po raz kolejny to miasta stają się punktem zapalnym stojących przed nami wyzwań. Tym razem jednak efekty naszych działań muszą być natychmiastowe, a podejmowane decyzje - stanowcze i sprawnie wdrażane. Tylko wspólnie będziemy mogli ograniczyć straty związane z coraz szerszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Czytaj więcej »
W roku 2018 obchodziliśmy 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – dokumentu, będącego filarem działań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz inspiracją dla wszystkich, walczących o przestrzeganie jego zapisów przez firmy i rządy. Czytaj więcej »
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, WEF) wydało przed tegorocznym szczytem w Davos kolejną edycję swojego „Global Risks Report”. Czytaj więcej »
Na świecie najważniejszym tematem ostatnich miesięcy jest rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołującego chorobę Covid-19. Zainteresowanie tym tematem wykazują nie tylko lekarze i epidemiolodzy, naukowcy, czy w końcu ekonomiści, ale także badacze zajmujący się obserwacją zmian zachodzących na Ziemi, bo jak się okazuje, koronawirus ma również nieoczekiwany wpływ na środowisko. Czytaj więcej »
Nauka wcale nie jest domeną zarezerwowaną tylko dla naukowców – potwierdzają to sami badacze, korzystając ze wsparcia pasjonatów w ramach licznych projektów nauki obywatelskiej. Czytaj więcej »
Edukacja jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony środowiska. O wspólne dobro, jakim są zasoby naturalne, powinien dbać każdy z osobna i wszyscy razem. Jak jednak zainteresować i skutecznie edukować zarówno dorosłych, jak i najmłodszych? Jak robi się to na świecie? Ludziom trzeba dać pole do działania. Czytaj więcej »
Samorządy, które chcą optymalnie gospodarować przestrzenią, powinny posiadać aktualne informacje na temat zasobów, jakimi dysponują. Do pomocy w ich rozpoznaniu warto zaprosić uczniów, podsycając rozwijając w ten sposób ich zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Czytaj więcej »
Jakie korzyści czerpiemy z ekosystemów? Czym jest zielona infrastruktura i w jaki sposób jej obecność wpływa na zrównoważony rozwój gminy opowiada dr Monika Szewczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Efektywne zarządzanie zasobami wody w skali lokalnej już teraz stanowi dla wielu samorządów wyzwanie, a w przyszłości problem wodny może być jeszcze większy. Dlatego warto zaprosić mieszkańców do pomocy i wykorzystać ich wiedzę. Czytaj więcej »
Termomodernizacja. Na czym polega i ile kosztuje? Dlaczego warto ją wykonać? Analizujemy, kalkulujemy i wyjaśniamy. Czytaj więcej »
Doświadczenia Niemiec w rozwoju sektora energetycznego mogą być dla Polski przykładem transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Czytaj więcej »
Czy aktualna koncepcja usług ekosystemowych zmieni spojrzenie na rolę ekosystemów w gospodarce? Czytaj więcej »
Jak obniżać koszty obsługi procedur urzędowych? Z pomocą przychodzą technologie geoinformacyjne. Warto je poznać. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021