W tym roku mija 5 lat od przyjęcia Porozumienia Paryskiego oraz 5 lat od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak również prawie rok od prezentacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Pomimo przyjęcia tych doniosłych dokumentów nie nastąpiła zmiana jakiej oczekiwaliśmy, a wręcz stan planety uległ pogorszeniu.  

Miasta odgrywają w tym procesie niezwykle ważną rolę. Sa miejscem zamieszkiwania ponad połowy ludności świata pomimo, że zajmują jedynie ok 3% powierzchni lądowej ziemi. W sposób znaczący wpływają na środowisko - 75% emisji gazów cieplarnianych generowane jest w miastach, ale to również właśnie w nich boleśnie odczuwamy efekty zjawisk globalnych. 

Miasta stwarzają ogromne możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań zapewniających odpowiedzialny rozwój i wysoki komfort życia mieszkańców. Jak więc budować miasta zdrowe, bogate przyrodniczo, przyjazne i interesujące dla mieszkańców, a nade wszystko zero-emisyjne?

DSC 2686

Elektromobilność, zielona infrastruktura, czyste powietrze, efektywność energetyczna budynków - wszystkie te działania odnoszą się do jakości i przyszłości naszego życia na ziemi, na wszystkich jego poziomach: lokalnym, regionalnym i globalnym.

21 września miała miejsce specjalna sesja z okazji 75-lecia ONZ, poświęcona m.in. narastającemu kryzysowi klimatycznemu i degradacji planety. Przytłoczeni danymi dostarczanymi przez naukę zastanawiamy się jak odwrócić bieg zdarzeń. Realne zmiany, konieczne do wprowadzenia, muszą być stymulowane przez mądrą i dalekowzroczną politykę rządu.

Podczas gdy świat próbuje odnaleźć się w rzeczywistości największego globalnego kryzysu obecnego pokolenia, tegoroczny raport Living Planet Report dostarcza jednoznacznych dowodów na to, że przyroda zmierza ku katastrofie i że nasza planeta wysyła nam sygnały alarmowe.

Niszczenie przyrody przez człowieka ma katastrofalny wpływ nie tylko na populacje dzikich zwierząt, lecz także na zdrowie człowieka i wszystkie inne aspekty naszego życia. Potrzebujemy głębokiej zmiany kulturowej i systemowej – takiej, której nasza cywilizacja do tej pory nie była w stanie przyjąć: przejścia do modelu społeczeństwa i systemu gospodarczego, które będą cenić przyrodę.

Musimy zmienić dynamikę naszych relacji z planetą, aby ochronić niesamowitą różnorodność życia na Ziemi oraz umożliwić stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i dobrze prosperującego społeczeństwa. Musimy otworzyć się na te zmiany, aby przetrwać. 

Rozważając możliwości i drogi rozwoju ekonomicznego, naszym celem nie jest dyskusja tylko o tym, jak adaptować się do zmian klimatu, ale jak odwrócić bieg zdarzeń.

 

Wystąpienie dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Marii Andrzejewskiej, wygłoszone na otwarciu międzynarodowej konferencji „Eco-Miasto 2020. Energia zmian".