Dobre praktyki

HSBC
Water Programme
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.1:

Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.

Cel 6
Zadanie 6.2:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych  sytuacjach.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Cel 17
Zadanie 17.16:

Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

Analiza problemu

Woda ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia społeczności i rozwoju lokalnych gospodarek, jest również ogromnym wyzwaniem globalnym z punktu widzenia utrzymania czystości jej źródeł, oszczędzania zasobów oraz dostępu do niej.

Strategia firmy

Firma HSBC przyjęła zobowiązanie, by w temacie wody odegrać znaczącą rolę – przyczynić się do podniesienia jakości życia ludzi i wzrostu gospodarczego w kontekście zasobów wodnych.

Opis działań

HSBC Water Programme był pięcioletnim projektem o łącznej wartości 100 milionów dolarów realizowanym we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Earthwatch, WaterAid i WWF) na całym świecie.

Rezultaty

Program prowadzony był na terenie obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Rozpoczął się w 2012 r. i do końca 2016 r. pozwolił osiągnąć cele wyższe od zakładanych m.in.:

  • Zapewniono dostęp do bezpiecznej, czystej wody ponad 1,6 milionom ludzi w różnych miejscach na świecie, a w przypadku kolejnych 2,5 miliona – podniesiono standard warunków sanitarnych,
  • Utworzono 3 602 regionalne komitety wodno-sanitarne czuwające nad jakością wody,
  • W 3 878 szkołach przeprowadzono sesje edukacyjne w zakresie higieny. W efekcie wyedukowano >3 miliony osób,
  • Wykształcono 3 114 mechaników pomp wodnych,
  • Wsparto ochronę 527 411 hektarów mokradeł, i 1 826 km rzek,
  • Przeprowadzono zajęcia dotyczące zmniejszania wpływu upraw i połowów na źródła słodkowodne dla 170 995 osób,
  • Przeszkolono ponad 8 000 pracowników HSBC, którzy jako wykwalifikowani Citizen Scientists mogą testować jakość wód ze źródeł słodkowodnych w rejonie miejsc swojego zamieszkania.
Komentarze

Celem inicjatywy było zapewnienie wody pitnej oraz ochrona jej źródeł, edukacja w zakresie higieny, wody i jej oszczędzania wśród społeczności mających problem z dostępem do niej oraz umożliwienie i wzmocnienie rozwoju gospodarczego w różnych regionach świata.

Mając na uwadze osiągnięcia programu oraz fakt, że przekroczyły one oczekiwane cele pierwotnie, firma zdecydowała się kontynuować projekt przez kolejne trzy lata (2017 – 2019).

Więcej informacji na stronie CSR Consulting

500px kolor

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021