Dobre praktyki

Carrefour Polska
Kampania Autodiagnostyk
Powiązane cele
Cel 8
Zadanie 8.3:

Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Analiza problemu

Celem kampanii Autodiagnostyk jest promocja zrównoważonego rozwoju wśród dostawców marki własnej i umożliwienie im oceny ich działań w tym zakresie. Każda odsłona kampanii skupia się na jednym ze wskazanych przez Carrefour obszarów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Hasło tegorocznej edycji to „Wyzwanie dla dostawców – Odżywianie i dobre samopoczucie!”

Strategia firmy

W ramach kampanii Autodiagnostyk Carrefour Polska podejmuje działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród dostawców produktów marki własnej. Program funkcjonuje w Grupie Carrefour od 2005 roku i jest sukcesywnie rozszerzany na kolejne kraje. Carrefour Polska wdrożył program raportowania i samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku.

Opis działań

Kampania Autodiagnostyk funkcjonuje w Carrefour Polska od 2010 roku i obejmuje 4 etapy. W pierwszym każde przedsiębiorstwo dokonuje samooceny swojej organizacji pod względem działań w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kwestionariusz samooceny spójny z normą ISO 26000, obejmuje 35 kryteriów. Drugim etapem jest przedstawienie dobrej praktyki. Następnie u wybranych dostawców, którzy uzyskali najlepsze wyniki, odbywa się jednodniowy audyt w zakresie Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Ostatnim etapem jest wyłonienie najlepszych projektów przez jury.

Tematem kampanii w 2017 roku jest „Wyzwanie dla dostawców – Odżywianie i dobre samopoczucie”. Dostawcy w tegorocznej edycji zgłaszali projekty przedstawiające ich zaangażowanie w promocje zdrowego odżywiania.

Rezultaty

W ramach kampanii Autodiagnostyk Carrefour Polska podejmuje wśród dostawców produktów marki własnej takie działania promujace zrównoważony rozwój, które odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne. Sieć, w ramach kampanii Autodiagnostyk, dzieli się też swoim know-how i doświadczeniem w zakresie CSR, zachęcając i inspirując dostawców do działania.

Komentarze

Więcej informacji o kapanii Autodiagnostyk można znaleźć na stronie Carrefour

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021