Odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody. Współpracujemy w realizacji projektów na rzecz środowiska, w tym ochrony różnorodności biologicznej oraz obszarów cennych przyrodniczo.