Współpracujemy przy projekcie "Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.