Zarządca narodowej sieci kolejowej. Swoje zadania wykonuje ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.