Współpraca z firmą BASF odbywa się zarówno na płaszczyźnie kampanii społecznych, jak też konsultacji eksperckich w projektach z zakresu ochrony różnorodności biologicznej.

BASF należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".