Współpracujemy w ramach akcji edukacyjnych. Podejmujemy działania w obszarze efektywności energetycznej.