Współpraca z firmą koncentruje się wokół edukacji ekologicznej pracowników firmy oraz ekoakcji dla klientów odwiedzających centra handlowe sieci.