Współpracujemy w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju. Bank Zachodni WBK jest członkiem Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".