Geoportal polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz czeskiego Krkonošského národního parku to wspólny polsko-czeski portal mapowy, na którym prezentowane są zharmonizowane dane przyrodnicze dla całych (polskich i czeskich) Karkonoszy.

 

Harmonizacja danych polegała między innymi na:

  • przetworzeniu zapisanych w różnych systemach klasyfikacji zbiorów danych polskich i czeskich do jednolitej struktury;
  • opracowaniu wspólnych, jednolitych reguł wizualizacji danych oraz legend opisujących dane;
  • korekcji geometrii (przebiegu) obiektów polegającej m.in. na likwidacji powielających się danych, uzgodnieniu granic obiektów, zwłaszcza w obszarze granicy państwowej.

Efektem prac jest spójny wizualnie, geometrycznie i strukturalnie zasób danych po obu stronach granicy państwowej.