Projekt "Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE" realizowany był prze Centrum UNEP/GRID-Warszawa w latach 2008-2011. Jego głównym celem było promowanie wykorzystania geoinformacji w realizacji ustawowych zadań samorządów lokalnych (głównie urzędów gmin), przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzenego.

Istotnym elementem projektu było promowanie współpracy samorządów z instytucjami odpowiedzialnymi za gromadzenie i udostępnianie informacji przestrzennej, zwłaszcza dotyczącej ochrony środowiska, takich jak regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.