Celem projektu Kwietne Łąki jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego.

Do najważniejszych zadań w projekcie będzie należało:

  • kontynuacja bądź przywrócenie właściwego użytkowania siedliska, np. koszenia, ze wskazaniem odpowiednich terminów, technik i metod;
  • kształtowanie składu gatunkowego właściwego dla siedlisk przyrodniczych, poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych;
  • usuwanie skutków mechanicznego niszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych.