Portal powstał jako podprojekt Programu GLOBE i stanowi internetową platformę informacyjno-edukacyjną prezentującą walory środowiska przyrodniczego (15 wirtualnych ścieżek poznawczo-edukacyjnych), zawierającą informacje o przyrodzie oraz inspirującą do aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach ukierunkowanych na badanie i ochronę środowiska. Głównym elementem portalu jest aplikacja pełniąca funkcje narzędzia informacyjno-edukacyjnego.

Zapewnia ona dostęp do informacji oraz umożliwia rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami ICT takimi jak GPS, komputer, wykorzystywaniu Internetu, itp.