Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie zrównoważonego gospodarowania i zarządzania energią w szkołach. Głównym elementem akcji promocyjno-edukacyjnej był konkurs dla młodzieży szkolnej kształtujący aktywne postawy dotyczące ochrony środowiska, połączony ze zdobywaniem wiedzy poprzez praktyczne działania (pomiary i analizę wyników) na rzecz oszczędzania energii w szkole.

Tematem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów, a przy ich udziale społeczności lokalnej (rodziców i mieszkańców) z zagadnieniami energetyki przyjaznej środowisku – co to jest energetyka OZE, zasady poszanowania energii, możliwości oszczędzania użytkowania energii w szkole itp.