Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży „Ekozagadka. Ile wody jest w mojej koszulce?” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.  Zajęcia wspierają kształtowanie postaw ograniczających nasz ekologiczny ślad na Ziemi.

Celami Projektu są:

  • podniesienie wiedzy uczniów na temat wpływu działań człowieka na stan środowiska;
  • rozwijanie wśród dzieci zainteresowania otaczającą przyrodą;
  • podniesienie zaangażowania uczniów (a przez nie innych członków lokalnych społeczności: rodziców, dziadków, sąsiadów, itp.) we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska;
  • zachęcenie odbiorców do zmiany nawyków i postaw na bardziej ekologiczne.