Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży ze starogardzkich szkół do włączenia się w badanie i monitorowanie jakości wody w rzece Wierzycy realizowane w ramach Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia wiedzy i świadomość społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat problemu zanieczyszczenia wody (w tym wód śródlądowych, tj. rzek i jezior, a także mórz i oceanów) oraz możliwości jego rozwiązania m.in. poprzez monitorowanie stanu ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej.

W ramach inicjatywy „Moja rzeka” przeprowadzono warsztaty hydrologiczne dla uczniów i nauczycieli ze starogardzkich szkół. W trakcie zajęć młodzież odkrywała tajniki pracy naukowca-przyrodnika, poznając zasady prowadzenia i realizacji badań środowiska zgodnie z metodyką Programu GLOBE. Uczniowie uczyli się korzystać ze sprzętu badawczego i mierzyć podstawowe parametry fizykochemiczne wody. Następnie, przy pomocy aplikacji mobilnej, wprowadzali wyniki swoich pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych środowiskowych Programu.

Zrealizowano także konkurs fotograficzny pod hasłem „Błękitny Starogard” na najciekawsze zdjęcia wykonane przez uczniów podczas badań i obserwacji przyrodniczych. Uczniowie podczas badań wykonywali zdjęcia pokazujące piękno przepływającej przez miasto rzeki Wierzycy. Najlepsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane w formie wystawy plenerowej.