Konkurs „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Pragniemy promować proekologiczne postawy w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu. Realizacja Konkursu doskonale wpisuje się w nurt, prowadzonej na co dzień w placówkach oświatowych, edukacji ekologicznej młodego pokolenia.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających do szkół w gminie Łuków.

Konkurs organizowany jest w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska we współpracy z VIVENGE Sp. z o.o.