EO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance).

Konsorcjum realizujące projekt składa się z 26 partnerów, z 16 krajów, instytucji zrzeszonych w COPERNICUS Academy, przedstawicieli ośrodków nauki, sektora prywatnego i publicznego, organizacji specjalizujących się w edukacji w zakresie zastosowań informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych. Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie geoinformacyjne GISIG (ang. Geographical Information Systems International Group). EO4GEO będzie realizowany przez 4 lata począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Głównym wyzwaniem dla uczestników projektu jest opracowanie piętnastu, odpowiednio sprofilowanych programów szkoleń w zakresie zastosowania technologii satelitarnych i geoinformacyjnych, które zapewnią spójne w skali europejskiej wytyczne dla ofert szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych do osób chcących specjalizować się zawodowo w geoinformacji oraz technikach teledetekcyjnych.

Centrum UNEP/GRID- Warszawa jest zaangażowane w realizację działań w ramach wszystkich pakietów roboczych. Bezpośrednio będziemy odpowiedzialni za prace w ramach pakietu nr 5 zatytułowanego Testowanie i weryfikowanie materiałów szkoleniowych wraz z ewaluacją wyników dla scenariuszy szkoleniowych dotyczących tematów: Smart Cities, adaptacje do zmian klimatycznych, zintegrowane zastosowania aplikacji geoinformacyjnych. Zadaniem naszym będzie udział w prowadzeniu działań testujących oraz ocena materiałów szkoleniowych i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich, i dedykowanych szkoleń.

 

logo Copernicus  Erasmus