Cykl warsztatów „Zrozumieć otaczający świat" skierowany jest do uczniów i nauczycieli warszawskich szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań naukowych i promocja nauk przyrodniczych wśród warszawskiej młodzieży gimnazjalnej. Tematyka przeprowadzanych warsztatów obejmuje zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi. 

Odbiorcami cyklu warsztatów „Zrozumieć otaczający świat" są uczniowie szkół gimnazjalnych m. st. Warszawy. Założono, że w projekcie weźmie udział około 16 warszawskich gimnazjów. Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów uczniowie rozwiną umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego, interdyscyplinarnego podejścia do nauk przyrodniczych oraz będą kształtować umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej. Podczas zajęć młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak np.: interaktywne geoportale, zobrazowania satelitarne oraz specjalistyczne aplikacje komputerowe.