Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa opracowało w roku 2012 bazę danych GIS obserwacji żółwia błotnego w województwie warmińsko-mazurskim. W roku 2014 prowadziło prace mające na celu aktualizację systemu obserwacji oraz rozbudowanie formularzy obserwacyjnych m.in. poprzez utworzenie modułu raportowania w formie wykresów.

Rozbudowa systemu obserwacji i monitoringu żółwia błotnego miała na celu wzmocnienie rozpoznania i identyfikacji miejsc występowania siedlisk tego gatunku, ocenę ich potencjału oraz stanu zachowania populacji gatunku. Baza danych wraz z aplikacją została pozytywnie oceniona przez środowisko przyrodników oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Prace były realizowane na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).