Pilotażowy projekt pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych" realizowany był na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Celem pilotażu było opreacowanie procedur przetwarzania dokumentów planistycznych w różnych formatach: analogowym i cyfrowym, do postaci zbioru danych przestrzennych zgodnego ze specyfikacją danych INSPIRE dla tematu zagospodarowanie przestrzenne.

Na potrzeby pilotażu wyznaczono trzy obszary testowe na terenie kraju, reprezentujące zróżnicowane pokrycie i użytkowanie terenu oraz obejmujące różne typy gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Na wyznaczonych obszarach wybrano kilkanaście gmin, dla których przeprowadzony został proces harmonizacji wybranych dokumentów planistycznych.