Projekt Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej był realizowany w ramach finansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i polegał na organizacji i przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń w zakresie zastosowań geoinformacji oraz zasobów infrastruktury informacji przestrzennej w zadaniach samorządów dotyczących zagospodarowania terenu i planowania przestrzennego. Projekt realizowany był przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.


Szkolenia specjalistyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony pracowników urzędów gmin, powiatów oraz jednostek wojewódzkich. Przeprowadziliśmy w sumie 50 szkoleń i mieliśmy przywilej spotkać się z 654 osobami ze 182 jednostek samorządowych z całej Polski.

  liczba jednostek
Urzędy Marszałkowskie 16
Starostwa Powiatowe 38
Urzędy gmin 114
  •  Urzędy gmin miejskich 69
  •  Urzędy gmin miejsko-wiejskich 6
  •  Urzędy gmin wiejskich 39
Miejskie biura planowania / Pracownie urbanistyczne 9

 

 Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę i umiejętności m.in. z zastosowania standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE, czy rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej. Szkolenia realizowaliśmy z zastosowaniem otwartego oprogramowania QGIS oraz HALE. Zajęcia przyczyniły się do zdobycia umiejętności w zakresie kształtowania wspólnej przestrzeni o dobrej jakości poprzez monitorowanie planowania przestrzennego z zastosowaniem geoinformacyjnych technik analitycznych i standardu tworzenia dokumentów planistycznych. Informacje na temat programu szkolenia są dostępne na stronie projektu.

banerek