Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań.

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/ usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/ usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia. Podjęte zobowiązania będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi.

Uczestnicy programu Climate Leadership to firmy świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafiące dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Firmy te podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania jakości życia człowieka). Podjęte zobowiązania konsultowane są z ekspertami zewnętrznymi.

Program jest odpowiedzią na wezwanie do działań zwiększających szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego zawarte w rezolucji końcowej UNEA-4. W dokumencie tym zakłada się konieczność podjęcia radykalnych kroków na poziomie podstawowych produktów i usług, procesów produkcyjnych i zarządczych, a nawet całych modeli biznesowych. Przyjęto, że transformacja wzorców produkcji i konsumpcji dotykając samego rdzenia modeli biznesowych przyniesie konkretne, mierzalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i będzie stymulujaca dla efektywniejszego korzystania z surowców. 

I edycja programu Climate Leadership: jesień 2019 – 5 czerwca 2020.

Program realizuje ideę Partnerstwa na rzecz implementacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”, powołanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.  Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. Jego misją jest budowanie współpracy międzysektorowej i inicjowanie konkretnych przedsięwzięć realizujących w praktyce Cele Zrównoważonego Rozwoju.