Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego.

Zaplanowane na niemal dwa lata wydarzenia obejmą m.in. szkolenia dla pracowników gmin oraz warsztaty i konkurs edukacyjny dla uczniów szkół rolniczych. Mieszkańcy gmin zyskają dostęp do portalu internetowego, poświęconego zielonej infrastrukturze. O tym, jak ją kształtować , aby uzyskać jak największe korzyści dla środowiska, będzie można się dowiedzieć podczas lokalnych pikników edukacyjnych, organizowanych dla mieszkańców gmin wiejskich.

Motywacją do realizacji projektu „GreenGo!" jest między innymi wskazywana przez Europejską Agencję Środowiska (Sygnały EEA 2015) potrzeba zazieleniania sektora rolniczego. Chodzi o podjęcie działań, których skutkiem byłoby zwiększanie i ochrona różnorodności biologicznej na poziomie lokalnym. Projekt potrwa do września 2017 roku i obejmie swoim zasięgiem kilkadziesiąt gmin. Realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.