Celem projektu było uszczegółowienie przebiegu i opisu granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działanie realizowane było na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Prace wykonywane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu pn. „Sporządzenie baz danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim” były realizowane we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska. Polegały one na prowadzeniu spotkań konsultacyjnych z gminami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także na opracowaniu bazy danych oraz materiałów opisowych tj. map i dokumentacji tekstowej. Przeprowadzono w sumie 112 spotkań konsultacyjnych z gminami położonymi w obrębie granic obszarów chronionego krajobrazu. Podczas spotkań zaprezentowano oraz uzgodniono przebieg i opis granic.

Wypracowane w trakcie prac: schemat aplikacyjny, baza danych przestrzennych (GIS), opis przebiegu granic obszarów w każdej z gmin oraz mapy tematyczne prezentujące ich przebieg w dokładności zgodnej z zasobem geodezyjnym i kartograficznym zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Granica WOChK w dzielnicy Rembertów zamieszczona na geoportalu Adaptive
Gmina Konstancin-Jeziorna. Granica WOChK wraz ze strefami
Gmina Celestynów. Granice WOChK ze strefą urbanistyczną oraz granica MPK z otuliną