Komputerowy multimedialny program edukacyjny Różnorodność biologiczna w Polsce ukazał się na płycie CD w 2003 roku. W sposób kompleksowy przedstawia znaczenie, stan, zagrożenia oraz formy ochrony różnorodności biologicznej w naszego kraju – także na tle Europy i świata.

Jednym z najistotniejszych przesłań programu jest pokazanie ogromnych możliwości badania, obserwowania, oraz aktywnego działania na rzecz poznawania i ochrony różnorodności biologicznej. Program jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych: gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Zawiera interaktywne teksty z odnośnikami do innych mediów, kilkaset zdjęć fotograficznych, wybrane odgłosy zwierząt, filmy i animacje ilustrujące przebieg różnych zjawisk i procesów, rysunki, mapy tematyczne, tabele oraz diagramy. W skład programu wchodzi też moduł zawierający przykładowe scenariusze badań terenowych dotyczących różnorodności biologicznej, gry i quizy, elektroniczny przewodnik do rozpoznawania wybranych gatunków, słownik, biblioteka map, baza adresów internetowych, oraz kilkaset ciekawostek przyrodniczych.


Program został pozytywnie oceniony przez rzeczoznawców i znalazł się na liście środków dydaktycznych zalecanych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr 1576/2003). Jest laureatem Nagrody Ministra Środowiska w kategorii „edukacja ekologiczna i promocja zagadnień z nią związanych”. Finansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiło przekazanie bezpłatnej kopii do każdej publicznej szkoły stopnia ponadpodstawowego w całym kraju.