Projekt Akademia EduGIS ma na celu upowszechnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej. Rezultatem projektu jest poradnik „GIS w szkole” z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć.

W ramach projektu zostałą utworzona ogólnopolska Grupa Robocza EduGIS, składająca się z nauczycieli, doradców przedmiotowo-metodycznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski, ekspertów w zakresie dydaktyki geografii i biologii, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspertów w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) z Polski i Norwegii.

Członkowie Grupy EduGIS jako zespół regionalnych animatorów GIS i ICT, zostali przygotowani do pracy z nauczycielami w regionach. Wzięli udział w trzech warsztatach szkoleniowych mających na celu poznanie możliwości wykorzystania technik GIS w pracy z uczniem. Warsztaty odbyły się w roku 2010 w Polsce i w Norwegii.

Rezultatem projektu jest poradnik „GIS w szkole” z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć i projektów edukacyjnych oraz z danymi GIS do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Utworzony został również portal EduGIS dla nauczycieli (moduł e-Learning) oraz dla uczniów szkół polskich i norweskich, prezentujący projekty edukacyjne z zastosowaniem GIS.

 

Akademia EduGIS
Warsztaty Akademii EduGIS
Warsztaty Akademii EduGIS