Publikacja omawia podstawy europejskiej dyrektywy INSPIRE, przyblżając pojęcia takie jak: geoinformacja, GIS, infrastruktura informacji przestrzennej. Szczególną wartością książki są studia przypadków, czyli dobre praktyki zastosowania geoinformacji w gminach. Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla samorządowców, którzy szukają wiedzy i inspiracji w zakresie wdrażania zastosowań informacji przestrzennej.

Publikacja powstała na podstawie doświadczeń i rezultatów projektu "Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE" realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w latach 2008-2011.