Zielona infrastruktura stanowi przyrodniczy “szkielet przestrzeni”, pełniąc niezwykle ważną rolę zarówno dla przyrody, jak i człowieka. Niezależnie od skali przestrzennej, kluczowe w funkcjonowaniu zielonej infrastruktury jest to, aby jej poszczególne elementy nie występowały jako rozproszone, pojedyncze obiekty, lecz tworzyły spójny przestrzennie, kształtowany w przemyślany sposób układ. Nawet w tak bogatym przyrodniczo i krajobrazowo regionie jak Karpaty potrzebne są działania na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury, obejmujące nie tylko zachowanie elementów już istniejących, ale również tworzenie nowych.

Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach przybliża temat zielonej infrastruktury oraz jej roli dla przyrody i człowieka, przedstawia charakterystykę i diagnozę przestrzeni przyrodniczej polskiej części Karpat, a także przybliża zagadnienia kształtowania zielonej infrastruktury w tym regionie z perspektywy i w kontekście różnych form działalności człowieka. Prezentuje również przykłady dobrych praktyk związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury, a także otoczenie prawne oraz pomocne narzędzia geoinformacyjne i zasoby danych przestrzennych.

Poradnik został opracowany i wydany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.