Planowanie przestrzenne w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE to przede wszystkim wyzwania związane ze standaryzacją baz danych dla opracowań planistycznych oraz harmonizacja tych zasobów zgodnie z przepisami implementacyjnymi dyrektywy oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W tym zakresie wspieramy gminy w przygotowaniu dokumentacji planistycznej w postaci zgodnej z wymogami INSPIRE.

Praktyczne aspekty planowania przestrzennego jakimi się zajmujemy to przede wszystkim współpraca z gminami w zakresie zwiększenia dostępu dla mieszkańców do informacji planistycznej w gminach w formie publikacji na geoportalu. Cyfryzując dokumenty planistyczne będące w posiadaniu gminy, tworzymy bazę danych przestrzennych reprezentującą treści planistyczne w formie umożliwiającej ich analizę oraz wizualizację. Przygotowujemy zespół gminy do korzystania z tak opracowanych zasobów. Cyfryzację dokumentów planistycznych wykonujemy zgodnie ze standardami INSPIRE, wspierając tym samym gminy we wdrażaniu postanowień tej dyrektywy.