Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej dnia 22 kwietnia 1997 roku pomiedzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych.

Program GLOBE może stanowić podstawę prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych.

Program GLOBE to:

- dostęp do materiałów dydaktycznych i pomysłów na działania edukacyjne,
- warsztaty i szkolenia doskonalące umiejetności praktyczne nauczycieli,
- wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy nauczycielami z całej Polski,
- wzmocnienie warsztatu metodycznego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Szkoły w programie GLOBE
Warsztaty dla nauczycieli
Praktyki pomiarowe w terenie
Wykorzystanie nowych technologii w edukacji