Wraz z naszym norweskim partnerem, firmą Asplan Viak Internet, przedstawiamy ADAPTIVE. Aplikację, która w sposób prosty, sprawny i skuteczny realizuje to, czego dzisiaj oczekuje się od aplikacji GIS online.

ADAPTIVE to dobre narzędzie dla każdej gminy, ponieważ:

1. Jest dostępny przez przeglądarkę www.
2. Szybko obsługuje duże ilości danych.
3. Ma przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika.
4. Współpracuje z urządzeniami mobilnymi.
5. Jest optymalną kosztowo e-usługą.

MOŻLIWOŚCI:

- intuicyjne przeglądanie zasobów przestrzennych przez przeglądarkę www,
- integracja danych w formatach wektorowych i rastrowych,
- przejrzyste wyświetlanie informacji atrybutowych z bazy danych,
- szybkie przeszukiwanie bazy i wygodne sortowanie wyników,
- sprawna obsługa usług sieciowych WMS,
- tworzenie i edycja danych z poziomu aplikacji.

WŁAŚCIWY CZAS

W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, znaczna pula środków przeznaczona jest na rozwój e-usług, w tym na cyfryzację zasobów mapowych jednostek samorządu terytorialnego. W całej Polsce trwa budowa lokalnych i regionalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), wynikająca z konieczności wdrażania postanowień europejskiej dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak ADAPTIVE realizuje założenia dyrektywy INSPIRE.