Organizatorzy cyklu

Gospodarz spotkania

Jakie są ekologiczne i ekonomiczne zalety butelek zwrotnych? Kto ponosi odpowiedzialność za naprawiany sprzęt elektroniczny i elektryczny? Jak w praktyce wprowadzić zasady REUSE i REPAIR w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym? Na takie pytania szukali odpowiedzi uczestnicy warsztatów „Użyj to jeszcze raz! REUSE i REPAIR w Circular Economy”, zorganizowanych we wtorek 26 września br. Organizatorem spotkania było Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Coca-Cola HBC, a gospodarzem wydarzenia SAMSUNG.

Warsztaty przeprowadzone w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsunga miały charakter międzybranżowy i międzysektorowy. Uczestniczyło w nich niemal 40 przedstawicieli firm, organizacji branżowych, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych i konsumenckich. Motywem przewodnim spotkania były wyzwania i szanse związane z wprowadzaniem zasad reuse i repair w branży opakowaniowej oraz sprzętów elektronicznych i elektrycznych.

Spotkanie otworzyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Jacek Łęgiewicz (Dyrektor ds.Public Affairs SAMSUNG).

Prezentację wprowadzającą do tematyki Circular Economy oraz działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprowadziła Maria Andrzejewska. Podkreśliła rolę współpracy partnerskiej dla wypracowania takich rozwiązań w gospodarce, które pozwolą efektywnie prowadzić działalność biznesową z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Prezentacje tematyczne poprowadzili przedstawiciele branży opakowaniowej i sprzętów AGD/RTV/IT. Grzegorz Adamski (Kierownik ds. Public Affairs, Kompania Piwowarska) omówił zagadnienia dotyczące butelek zwrotnych w perspektywie biznesu i klientów. Nie zabrakło informacji na temat ekologicznych i ekonomicznych zalet butelek zwrotnych, problemów związanych ze zwracaniem tego rodzaju opakowań oraz postawach konsumentów wobec zwracania butelek.

Dominik Dobek (Dyrektor ds. Realizacji Projektów, ZIPSEE "Cyfrowa Polska") skoncentrował się na zagadnieniach związanych z obowiązkami producentów zakresie przetwarzania sprzętu, odpowiedzialnością za przetwarzany sprzęt oraz postulatach zmian prawnych związanych z zagadnieniami reuse.

Wśród dobrych praktyk biznesowych na rzecz realizacji zasady reuse zwrócono uwagę na współpracę podmiotów z branży piwnej. W celu zwiększenia efektywności zbierania butelek browary sprawnie zorganizowały system wymiany pomiędzy sobą butelek zwrotnych. Każdy z dużych browarów (Kompania Piwowarska, Carlsberg Polska, Grupa Żywiec) zbiera u siebie butelki konkurencji, które przypadkowo do niego trafiły, a następnie dokonuje się wymiany pomiędzy poszczególnymi wprowadzającymi butelki zwrotne. Nadal jednak konsumenci nie oddają ok. 8%* butelek zwrotnych, co przy całym wolumenie butelek tego rodzaju wprowadzanych na rynek oznacza, że dziesiątki milionów sztuk nie wraca do obiegu pomimo zdatności do dalszego użycia (*dane dotyczą działalności Kompani Piwowarskiej).

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na potrzebę edukacji i podnoszenia świadomości konsumentów, która zwiększy ich gotowość np. do oddawania opakowań zwrotnych czy korzystania z reperowanych sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Większa świadomość w tym zakresie przełoży się na ich decyzje zakupowe. To z kolei zwiększy opłacalność wprowadzania zmian na rynku produktów i usług ukierunkowanych na wdrażanie zasad reuse i repair.

Podkreślano również potrzebę wprowadzenia jasnych zasad odpowiedzialności za naprawiany (przetwarzany) sprzęt pozostający na rynku. Zwrócono też uwagę na konieczność rzetelnego informowania konsumentów o źródle pochodzenia sprzedawanego sprzętu (producent pierwotny lub podmiot przetwarzający).

Warsztaty zakończyły się wizytą studyjną w  Samsung Mobile B2B Innovation Center, gdzie uczestnicy poznali najnowsze rozwiązania technologiczne firmy, które również pozwalają zmniejszać presję biznesu na środowisko naturalne. Można było także przyjrzeć się pracy serwisantów Samsung Premium Service Plaza naprawiających niesprawne telefony i tablety.

Zapraszamy do galerii zdjęć.