Organizator cyklu

Partner

Partner

Partner


zaproszenie warsztat zarejestrujsie

PROGRAM SPOTKANIA

9.30

Powitalna kawa

10.00

Otwarcie warsztatów - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Prezentacje tematyczne:

Selektywna zbiórka bioodpadów istotnym elementem GOZ, Andrzej Sobolak, Prezes Zarządu BIORECYCLING

Tworzywa biodegradowalne dostępne na rynku i ich praktyczne zastosowanie - Jarosław Muczek, Jakub Sąsiadek, BASF Polska

11.00

Podstoliki zamkniętego obiegu - praca w grupach warsztatowych

  • Jak rozkładają się tworzywa biodegradowalne? – doświadczenie chemiczne w Centrum Formulacji BASF Polska

 

12.00

Prezentacja prac grup i dyskusja

13.00

Networking
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 

www.interreg-central.eu/Content.Node/BIOCOMPACK-CE.html