Zespół

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Biologia, Ochrona środowiska

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Geobotanika, Ochrona przyrody

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Asystent do spraw administracyjnych

Ukończył wiedzę o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenia z zakresu PR zdobył jako specjalista do spraw komunikacji w Fundacji CentrumCSR.PL oraz współpracownik Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Boella w Warszawie do spraw obsługi mediów społecznościowych. Współpracował z Fundacją przy realizacji działań z obszaru klimatyczno-energetycznego.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Kierownik Działu Edukacji

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna), a także Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2008 roku. Kieruje działaniami w zakresie edukacji przyrodniczej, środowiskowej i geoinformacyjnej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Edukacja, Geoinformacja

Ukończyła studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na specjalizacji zarządzanie przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2015 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na promocję zastosowania systemów informacji geograficznej oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty geoinformacyjne związane z planowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Projekty Karpackie, Edukacja, Ochrona środowiska, Karpaty Łączą

Ukończyła Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Edukacja

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (specjalizacja: geografia ekonomiczna), oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanymi przez Katedrę Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studium pedagogiczne nadające uprawnienia do nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Geoinformacja, Edukacja

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunku ochrona środowiska. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2014 roku. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania związane z analizą danych przestrzennych oraz teledetekcją. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych, promujących zastosowanie informacji przestrzennej w pracy administracji publicznej oraz edukacji szkolnej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na specjalizacji geoekologia. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest związana od 1999 roku. Zajmuje się realizacją projektów geoinformacyjnych dotyczących zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody. Współpracuje z administracją publiczną w zakresie wdrażania postanowień europejskiej dyrektywy INSPIRE.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Geoinformacja

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w kartografii i systemach informacji geograficznej (GIS). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu systemów i aplikacji GIS a także modelowaniu UML (w zakresie schematów aplikacyjnych oraz baz danych przestrzennych).

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Gospodarka przestrzenna

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach geografia turyzmu oraz gospodarka przestrzenna. Swoją przygodę z Centrum UNEP/GRID-Warszawa rozpoczęła jeszcze na studiach w 2008 roku.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
  Geoinformacja, Teledetekcja

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, na kierunku geoinformatyka i teledetekcja. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Bierze udział przede wszystkim w projektach związanych z analizą danych przestrzennych oraz teledetekcją.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Geoinformacja, Planowanie przestrzenne

Ukończyła studia na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Warszawskiej, a także studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2010 roku. Uczestniczy w realizacji projektów związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPRE. Specjalizuje się w temacie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych należących do tematu INSPIRE "zagospodarowanie przestrzenne".

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Geoinformacja 

Ukończyła studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej, specjalizując się w środowiskowych uwarunkowaniach gospodarowania przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Uczestniczy w realizacji projektów geoinformacyjnych związanych z analizą danych przestrzennych w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Kierownik Działu Komunikacji i Fundraisingu

Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Administracji w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2009 roku. Zajmuje się koordynacją kampanii społecznych. Angażuje się w działania komunikacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Relacje zewnętrzne, Partnerstwa, CSR

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne i działania komunikacyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Komunikacja

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od kwietnia 2017 roku. Jest zaangażowana w prowadzone przez Centrum działania komunikacyjne i budowanie strategii wizerunkowej w mediach.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Smart Sustainable Cities Programme

Ukończył licencjat na filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskał tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kończąc międzywydziałową specjalizację „Eco-innovations in the Urban Regeneration Projects”. Jest również absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie Ochroną Środowiska w Organizacji” na Politechnice Łódzkiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej oraz w firmie Megabit zajmującej się rozwiązaniami informatycznymi dla operatorów sieci (np. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem.  Od 2012 roku związana z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zajmuje się koordynacją działań związanych z realizacją projektu "Karpaty Łączą", którego głównym celem jest ochrona różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Projekty Karpackie, Biologia, Ochrona środowiska, Teriologia, Gatunki inwazyjne

Ukończyła Wydział Biologiczno – Chemiczny na Uniwersytecie w Białymstoku specjalizując się w biologii środowiskowej. Jej wkład i zaangażowanie w pracę naukową został doceniony w postaci Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyplomu Uznania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Obecnie finalizuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą gatunków inwazyjnych. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2017 roku angażując się w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »
Projekty Karpackie, Ochrona przyrody, Ekofizjografia, Planowanie przestrzenne.

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Gospodarka przestrzenna w praktyce, organizowane przez Katedrę Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego

Studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Weterynarii. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 2007 roku. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym przebiegiem płatności, funkcjonowaniem rachunków bankowych oraz środków pieniężnych, kontroluje dokumentację finansowo-rozliczeniową . Współpracuje z księgowością, instytucjami finansowymi, bankami. Nadzoruje również działania administracyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018