Geoinformacja,
Teledetekcja

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, na kierunku geoinformatyka i teledetekcja. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Bierze udział przede wszystkim w projektach związanych z analizą danych przestrzennych oraz teledetekcją.

Uczestniczy w działaniach promujących zastosowanie geoinformacji w pracy administracji publicznej. Posiada dośœwiadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych w edukacji szkolnej.