Dyrektor ds. Edukacji i Geoinformacji

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna), a także Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2008 roku. Kieruje działaniami w zakresie edukacji przyrodniczej, środowiskowej i geoinformacyjnej.

Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania przyrody i geografii w szkołach. Jest zaangażowana w opracowywanie programów edukacyjnych oraz realizację działań szkoleniowych, ukierunkowanych na promocję wykorzystania danych i technologii przestrzennych w zarządzaniu środowiskiem. Jako trener i koordynator Programu GLOBE współpracuje ze społecznościami szkolnymi, ukazując możliwości wdrażania metody badawczej w edukacji szkolnej.