Koordynator programu Climate Leadership 

Ukończył studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja na Poznańskim AWF, a także studia podyplomowe w zakresie CSR i strategii zrównoważonego rozwoju (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Coachingu (UAM Poznań). Specjalizuje się w transformacji biznesu oraz innowacjach nakierunkowanych na neutralność klimatyczną.