Relacje zewnętrzne,
Partnerstwa,
CSR

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne i działania komunikacyjne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia „CSR – strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz kurs London School of Public Relations: „Zintegrowane podejście do Public Relations”.

Od 2003 roku związana zawodowo z branżą komunikacji marketingowej. Zajmowała się m.in. programami społecznej odpowiedzialności branży marketingowej oraz współtworzyła system samoregulacji reklamy w Polsce.

 

Relacje zewnętrzne, partnerstwa, CSR