Dział ekosystemów

 Dział ekosystemów 
Biologia, Ochrona środowiska

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Geobotanika, Ochrona przyrody

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietne łąki", program Re:Generacja

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2019 roku. Jest odpowiedzialna przede wszystkim za komunikację i promocję działań w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »
 Dział ekosystemów 
Dyrektor Programowa

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2012 roku. Nadzoruje realizację programów związanych z ochroną różnorodności biologicznej i odtwarzaniem ekosystemów. 

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietnie Łąki", program Re:Generacja

Ukończyła Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietne Łąki", program Re:Generacja

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym. Związany z Działem Ekosystemów, zaangażowany w organizację i rozwój projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki” oraz programu "Re:Generacja".

Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022