Projekt "Kwietne łąki", program Re:Generacja

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2019 roku. Jest odpowiedzialna przede wszystkim za komunikację i promocję działań w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.