KONFERENCJA
Zielona Infrastruktura na Mazowszu
18 października 2018, Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

09:00 – 10:00

Rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Małgorzata Krzyżanowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Andrzej Weigle
Wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

10:15 – 11:45

O zielonej infrastrukturze – jej rola w krajobrazie i dla jakości życia mieszkańców Mazowsza

11:45 – 12:30

Miniwarsztaty przy kawie – stoiska tematyczne

  • Karpaty Łączą - Dobre praktyki kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach – stanowisko projektu Karpaty Łączą
  • Baza danych obszarów chronionych województwa mazowieckiego
  • Partnerstwo dla środowiska - cele zrównoważonego rozwoju w działaniach gmin

12:30 – 13:45

Panel dyskusyjny: Zielona Infrastruktura - zielony kapitał Mazowsza?

13.45 – 14.00

Podsumowanie konferencji, prezentacja wniosków

14.00

Obiad

 

Cel 1.Cel 2.Cel 3.Cel 4.Cel 5.Cel 6.Cel 7.Cel 8.Cel 9.Cel 10.Cel 11.Cel 12.Cel 13.Cel 14.Cel 15.Cel 16.Cel 17.
Kontakt: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, +48 (22) 840 66 64, www.gridw.pl