W środę, 17 kwietnia 2019 r., zespół UNEP/GRID-Warszawa uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE 2019. Wydarzenie to stało się okazją do zaprezentowania działań, jakie UNEP/GRID-Warszawa realizuje w ramach projektu "LIFE Karpaty Łączą. Zielona Infrastruktura".

Dzień Informacyjny został zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w centrum konferencyjnym MsMermaid w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło m.in. beneficjentów Programu LIFE, którzy w strefie pokazowej mogli przedstawić dofinansowywane projekty i wymienić doświadczenia z ich realizacji.

Centralnym wydarzeniem Dnia Informacyjnego była konferencja, której sesje dedykowane były aktualnym tematom z zakresu ochrony środowiska, w kontakstach: efektywnego gospodarowania zasobami, jakości powietrza i ograniczenia wpływu człowieka na klimat.

Konferencję otworzył Minister Środowiska, pan Henryk Kowalczyk, a w towarzyszących wystąpieniach udział wzięli, m.in., Minister Inwestycji i Rozwoju, pan Jerzy Kwieciński oraz, z ramienia Komisji Europejskiej, pan Guido de Wilt, DG ENVIRONMENT.

W części prezentującej beneficjentów Programu LIFE, na stoisku UNEP/GRID-Warszawa można było zasięgnąć informacji na temat projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach", a także innych działań związanych z wdrażaniem Konwencji Karpackiej.

Odwiedzający strefę pokazową mieli do dyspozycji m.in. gogle VR pozwalające na przestrzenną obserwację elementów zielonej infrastruktury nagranych na terenie Karpat, "Wypasione Owce" – edukacyjną grę na urządzenia mobilne oraz aplikację do mapowania zielonej infrastruktury.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            logo life